Privacy

Gegevens en informatie

Bij het gebruik van de InspectID app en de gelieerde portals (websites) kunnen wij gegevens en informatie over u en de gebruikte hardware verzamelen.

Denk daarbij onder andere aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op een Portal of welke verstuurd worden door de app.

Wij doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken om onder andere deze nog beter op uw behoeften af te stemmen.

Verwerking MRZ

InspectID leest en verwerkt de MRZ (Machine Readable Zone) van identiteitsdocumenten als een functie, benodigd om het juiste gegevens met echtheidskenmerken te openen in de gelieerde portal.

Van deze MRZ wordt het type document, de nationaliteit en de expiratiedatum gebruikt.

Deze gegevens worden niet op het gebruikte apparaat opgeslagen.

Getoonde gegevens

De gegevens die in InspectID getoond worden, waaronder afbeeldingen van identiteitsdocumenten, echtheidskenmerken en overige informatie worden door de gelieerde Portal met InspectID gecommuniceerd en de verantwoordelijkheid van deze gegevens berusten bij de eigenaar van deze gelieerde Portal:

Abonnement

Behalve bij het aangaan van een abonnement op een gelieerde Portal, worden er door ons en door de InspectID app geen persoonlijke gegevens gecommuniceerd dan wel verwerkt of opgeslagen.

De verwerking en communicatie van deze gegevens zijn conform de richtsnoeren van De Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast is het in InspectID mogelijk om de persoonsgegevens welke in deze MRZ staan te bekijken, waaronder voornamen, achternaam, geboortedatum en documentnummer.

Deze gegevens worden niet op het apparaat opgeslagen.